KOMPETENCER

IT & Tekniske Infrastruktur Projekter

InfraCon ApS har mange års erfaring (20+) inden for IT Infrastruktur området, samt anden teknisk infrastruktur.

Vi har stort kendskab til opbygning af ny IT & Teknisk Infrastruktur, og har på flere projekter både leveret projektleder ydelser samt specialistydelser. Vi er hele tiden på forkant med hvad der rør sig inden for området, så at vi i den forbindelse kan give den bedst mulige rådgivning til vores kunder.

Vi har ligeledes stor erfaring med styring og koordinering af opgradering af kunders IT Infrastruktur. Herunder analyse, planlægning, gennemførsel (Go-Live), test og overlevering til drift.

Vi har igennem de seneste mange år også gennemført mange konsolideringer, migreringer og flytninger af forskelige typer af IT Infrastruktur. Herunder netværk, servere (virtuelle og fysiske), storage, O/S samt databaser.

Derudover også andre typer af teknisk infrastruktur. Herunder transmissionsudstyr, mobiludstyr og teknisk udstyr relateret til bygninger (UPS anlæg, diesel generatorer, køleanlæg etc.)

Udfasning af forældet IT & Teknisk Infrastruktur er også en af vore kernekompetencer. Herunder sikre at udstyret bliver bortskaffet sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt korrekt.

Flytning af hele datacentre har vi også stor erfaring med. Herunder hele transmissionsdelen (Fiberforbindelser), netværk, servere, storage og backup. Vi har et tæt samarbejde med flyttefirmaer som har til speciale at flytte kritisk IT Infrastruktur. Derudover har vi ofte reservedele placeret onsite, såfremt der skulle opstå nogle hardwarefejl efter flytningen. Udarbejdelse af planer for service vinduer samt fallback planer er en vigtig del af arbejdet.

Vi har et overordnet kendskab til den kritiske datacenter infrastruktur såsom køleanlæg, diesel generatorer, UPS anlæg samt brandslukning. Ved behov for specialistviden, gør vi brug af vores dygtige samarbejdspartnere.

Vi har hjulpet flere kunder med både in/out sourcing af deres IT Infrastruktur.

 • Rådgivning vedrørende IT & Teknisk Infrastruktur
 • Opbygning af ny IT & Teknisk Infrastruktur
 • Opgradering af IT & Teknisk Infrastruktur
 • Konsolidering af IT & Teknisk Infrastruktur
 • Migrering af IT  og Teknisk Infrastruktur
 • Flytning af IT & Teknisk Infrastruktur
 • Udfasning af IT & Teknisk Infrastruktur
 • Flytning af datacenter og tekniske sites
 • In-Sourcing/Out-Sourcing af IT og Teknisk Infrastruktur

Real Estate Projekter

InfraCon ApS har stor erfaring med forskellige typer af Real Estate Projekter.

Vi har b.la. hjulet vores kunder med etablering af hovedkontor, kontorer, lagerfaciliteter, call center, datacenter og testlab.

Vi håndterer både mindre og meget store og komplekse flytteprojekter med mange afhængigheder. Ofte tager vi hånd om “hele pakken”. Dvs. analyse, planlægning, gennemførsel og overlevering til drift. Change Management og stakeholder management bliver prioriteret højt i forbindelse med disse projekter.

Den tekniske del bliver ofte undervurderet. Vi har dog stor erfaring med etablering af fiber ind i bygningen, etablering af netværk, etablering af telefoni, etablering af nødstrøm, etablering af sikkerhed (ADK, AIA, CCTV, ABA), etablering af SmartBuilding Infrastruktur etc.

Flytning af datacentre samt tekniske sites er ofte en kompleks proces. Det kræver grundig analyse, planlægning samt styring at flytte forsvarlig vis.

 • Etablering af nyt domicil, kontor, lager og datacenter
 • Flytteprojekter – Både store og små samt meget komplekse
 • Håndtering af den tekniske del i forbindelse med flytning
 • Fraflytning af bygninger (Flytning, reetablering, aflevering)
 • Flytning af teknisk komplekse bygninger (Datacenter, tekniske sites)
 • Flytning af teknisk udstyr til ny lokation
 • IT & Teknisk Infrastruktur i kontorbygninger
 • Implementering af Real Estate Værktøjer
 • Forhandlinger med udlejer i forbindelse med indflytning & udflytning
 • Digitalisering af Real Estate

Facility Management Projekter

InfraCon ApS har flere års erfaring inden for Facility Management området.

Vi har b.la. været tilknyttet projekter og opgaver med implementering af nye Facility Management aftaler. Herunder indgåelse af leverandøraftaler.

Vi har ligeledes stor erfaring med Floor Space Planning og gør meget ud af at pladsen hos kunderne udnyttes bedst muligt.

Vi har med tiden været ansvarlige for flere både mindre og helt store flytteprojekter. Change Management og stakeholder management ser vi som værende en vigtig del i sådanne typer projekter.

Vi har stor erfaring med etablering af fiber ind i bygningen, etablering af netværk, etablering af telefoni, etablering af nødstrøm, etablering af sikkerhed (ADK, AIA, CCTV, ABA), etablering af SmartBuilding Infrastruktur etc.

De seneste år har der været fokus på at digitalisere Facility Management området. En proces vi finder meget spændende, grundet vores lange erfaring og interesse inden for teknik. Løsninger inden for SmartBuilings og Proptech er også noget som vinder mere og mere frem, og som at vi har stort fokus på.

 • Implementering af Facility Management aftaler
 • Indgåelse af leverandørkontrakter
 • Floor Space Planning & udarbejdelse af seating planer
 • Optimering af pladsudnyttelsen i alle typer af bygninger
 • Styring af større og mindre flytteprojekter
 • Netværk, telefoni, sikkerhed (ADK, AIA, CCTV, ABA)
 • Implementering af Facility Management værktøjer
 • Smart Facility Management & SmartBuildings
 • Rådgivning og implementering af Proptech løsninger
 • Digitalisering af Facility Management